Inwentaryzacja budowlana kamienicy

W budownictwie, kiedy przekształcamy jakiś budynek, bardzo często musimy zgłosić nasze plany do odpowiednich urzędów. Taki tok postępowania musimy przyjąć w sytuacjach, kiedy zmiany są na tyle poważne, że budynek nie pełni już poprzedniej funkcji lub wykonujemy remont obiektu, który jest wpisany w rejestr zabytków. W takich przypadkach osobą odpowiedzialną za decyzję w sprawie obiektu jest miejski konserwator zabytków. 

Odtwarzanie projektów budowlanych

inwentaryzacje budowlaneW przypadku starych kamienic bardzo często nie mamy dostępu do oryginalnej dokumentacji sporządzonej do celów budowy. W wielu przypadkach jest tak, że projekty budowlane zaginęły lub zostały zniszczone. Pomimo tego mamy obowiązek zgłoszenia takich remontów do urzędów, a do dokumentacji musi być dołączony aktualny plan budynku. W takim wypadku musimy skorzystać z usług firmy, która przeprowadza inwentaryzacje budowlane. Praca takich specjalistów polega na tym, że przyjeżdżają oni na budowę z odpowiednim sprzętem i dokonują oględzin obiektu. Do ich zadań należy dokładne wymierzenie obrysu kamienicy oraz zaznaczenie jej usytuowania względem innych obiektów. Muszą oni również sprawdzić ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, takich jak fundamenty, ściany i dach. We wnętrzu obiektu musza dokonać takich pomiarów, które umożliwią im stworzenie kompletnego planu podziału pomieszczeń. Muszą również określić ile lokali jest w budynku wyznaczone oraz czy są one zamieszkane.

Na podstawie tak dokładnych pomiarów, eksperci muszą stworzyć odpowiednią dokumentację. W zestawie powinny znaleźć się rzuty wszystkich kondygnacji oraz ogólny rysunek przedstawiający zagospodarowanie terenu. Oprócz rysunków, do dokumentacji powinien zostać dołączony szczegółowy opis techniczny, w którym opisany jest faktyczny stan budynku.