Maszyny do prób statycznych i dynamicznych

 

Maszyny wytrzymałościowe znajdują powszechne zastosowanie w różnego rodzaju gałęziach przemysłu. Pozwalają na sprawdzenie odporności materiałów względem działających na niego sił. Wyróżnić można między innymi próby statyczne i dynamiczne. Czym charakteryzują się oba rodzaje prób?

Maszyny wytrzymałościowe w próbie statycznej i dynamicznej

maszyna wytrzymałościowaZarówno próba statyczna jak i dynamiczna służy do badania wytrzymałości materiałów. Do obydwu z ich służy tak zwana maszyna wytrzymałościowa, która tworzy odpowiednie siły działające na testowany element. Próba statyczna polega na powolnym działaniu sił na materiał. Często do tego rodzaju prób używane są urządzenia nazywane prasami. Prasy generują siłę, która w powolny sposób oddziałuje na element, sprawdzając, ile nacisku jest w stanie wytrzymać dany przedmiot. Tego typu próby często mogą trwać bardzo długi czas, bo kilka miesięcy, a nawet kilka lat! Najczęściej testowane w ten sposób są cegły, kamienie, a także szeroko pojęty kruszec. Próby dynamiczne są niemalże zupełnym przeciwieństwem wcześniej wymienionych technik. Są nagłe, krótkie, szybkie i niezwykle silne. Często do ich wykonania służą urządzenia nazywane zrywarkami. Jak nazwa wskazuje, często służą do nagłego użycia danej siły na materiał. Często kończy się to jego uszkodzeniem, jednak pozwala jednocześnie określić, gdzie znajduje się próg wytrzymałości danego materiału. Ze względu na działanie dużych sił, najczęściej podczas prób dynamicznych testuje się metalowe, twarde materiały.

Każda z maszyn służy do nieco innych celów, a co za tym idzie parametry, jakie badają, są nieco inne. Należy pamiętać, że obsługa tego typu urządzeń powinna odbywać się w sposób ostrożny. Przy nieprawidłowym ich użyciu maszyny wytrzymałościowe mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.