Parametry techniczne maszyny wytrzymałościowej

Podczas tworzenia nowych elementów czy produktów bardzo często wymagane jest ich zbadanie pod kątem parametrów mechanicznych. Do tego celu musi być wykorzystany odpowiedni sprzęt pozwalający na zebranie wiarygodnych danych. Niektóre większe firmy dysponujące własnymi działami badań i rozwoju posiadają odpowiednie wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie niezbędnych testów.

Jak sprawdzić wytrzymałość wyrobów?

maszyna wytrzymałościowaNiemniej jednak większość przedsiębiorstw zleca ich wykonanie firmom zewnętrznym. Aparatura pomiarowa jest bowiem bardzo kosztowna co sprawia, że znacznie korzystniejszym rozwiązaniem niż zakup jest zlecenie usługi na zewnątrz. Przykładem może być maszyna wytrzymałościowa, która pozwala przeprowadzić szereg testów pod kątem parametrów mechanicznych. Urządzenie to ze względu na dokładność przeprowadzanego pomiaru oraz możliwości jest bardzo drogie. Przy jego pomocy można przeprowadzić próby na: ściskanie, rozciąganie, zginanie czy skręcanie. W razie potrzeby maszyny te mogą być wyposażone dodatkowo w extensometr, komorę klimatyczną czy osłonę przestrzeni roboczej. Podczas poszukiwań podmiotu, który będzie w stanie przeprowadzić potrzebne testy należy zwrócić uwagę na parametry techniczne maszyny. Można tutaj podać chociażby: maksymalną siłę pomiarową, dokładność siły pomiarowej, zakres dopuszczalnych odkształceń czy masa i rodzaj zasilania.

Tego typu sprzęt jest szczególnie cenny dla producentów różnego rodzaju wyrobów, którzy wprowadzają na rynek coraz to nowe rozwiązania. Muszą one spełniać rygorystyczne normy co można sprawdzić właśnie podczas badań. Warto wspomnieć, że za pomocą maszyn wytrzymałościowych można również sprawdzić parametry mechaniczne chociażby żywności. Jest to niezwykle popularny sprzęt, który jest wykorzystywany w różnych sektorach działalności.