Szkolenie bhp w zakładach pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest szalenie istotna dla pracowników jak i pracodawców. Z uwagi na to ustawodawca wprowadził obligatoryjne szkolenia, kursy czy zaproponował formy samokształcenia w tym zakresie. Szkolenia mogą być prowadzone albo w zakładach pracy albo na uczelniach czy prywatnych specjalistycznych kursach, a ich harmonogram jest bardzo zróżnicowany.

Informacje o szkoleniach bhp w zakładach pracy

szkolenia bhp w zakładzie pracyCoraz częściej zakłady pracy zatrudniają specjalnego behapowca, który zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Niekiedy również pracownicy kierowani są w na specjalne szkolenia do firm zewnętrznych. Jednak z uwagi na spore oszczędności pracodawcy w ostatnim czasie decydują się na zatrudnianie behapowców w swoich przedsiębiorstwach. Szkolenia bhp w zakładzie pracy odbywają się albo okresowo albo jako szkolenia wstępne. Pierwsze z nich są przeciętnie co 4-6 lat. Okres ten zależy od zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji. Inaczej szkolenie wygląda dla nauczycieli, kierowników czy chociażby pracowników administracyjnych lub nauczycieli matematyki bądź fizyki. Z kolei szkolenia wstępne organizowane są przed przystąpieniem do świadczenia pracy. Każdy pracownik musi je odbyć, aby wiedział jakie mogą wystąpić ryzyka w miejscu pracy czy zagrożenia. Jednak co najważniejsze jak im zapobiegać tak, aby były one najmniej szkodliwe dla pracowników. 

Ważne jest, aby szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy były jasne a przedstawione zagadnienia łatwo przyswajalne i klarowne. Z tego względu dobrze przeszkolony behapowiec zatrudniony w firmie pomoże przyswoić przyszłym i obecnym pracownikom materiał z tego zakresu. Z uwagi na to większe zakłady pracy decydują się na zatrudnienie ich na cały lub połowę etatu.