W jaki sposób suszy się zboże?

Zboże, które się zbiera w odpowiednim czasie musi być właściwie przechowywane. Powinno to być miejsce suche i odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym działanie, czynników zewnętrznych. W przeciwnym wypadku może ulegać zniszczeniom, przez co nie będzie nadawało się do sprzedaży. Zboże gromadzone w niewłaściwych warunkach nierzadko nie może stanowić pożywienia dla zwierząt.

Suszarnia przeznaczona do zboża

suszarnie daszkowe do zbożaW przypadku suszenia zbóż różnego rodzaju niezbędna jest zaawansowana technologia. Tylko ona może zagwarantować właściwe przygotowanie do dalszego obrotu towarem. W zależności od tonażu, stosuje się suszarnie daszkowe do zboża. Na ich korzyść przemawia między innymi odporność na szkodliwe warunki. Zabieg jest wykonywany dzięki specjalnym bębnom, w którym umieszcza się zboże do wysuszenia. Jest ono obracane w tym elemencie, by wszystkie ziarna zostały odpowiednio wysuszone. Przenośnik ślimakowy wypełnia się ziarnem dzięki dolnym korytom. Nie ma później żadnych problemów z ich czyszczeniem co jakiś czas. Właz konserwacyjny jest duży, dlatego łatwo dostać się do podzespołów. Osoby, które obawiają się, czy poszczególne elementy nie zostaną oblepione mokrymi ziarnami – mogą być spokojni. Zapobiegają temu gładkie powierzchnie kanałów powietrznych. Są one ponadto odpowiedzialne za oszczędzanie energii w trakcie suszenia zbóż. Oczywiście ten proces nie byłby możliwy, gdyby nie właściwie wyposażone komory suszące. Dokonują one sprawnego osuszania ziarna poprzez wprowadzanie odpowiedniej ilości powietrza.

Wysuszone zboże może być przeznaczone do sprzedaży lub jako pokarm dla zwierząt gospodarskich. Tak naprawdę wszystko zależy od profilu działania gospodarstwa oraz dostępnego tonażu ziarna. W zależności od tego można postawić na mniej lub bardziej zaawansowaną suszarnię.