Zastosowanie wyprasek na budowie

 

Właściciel budowy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom oraz o to, aby nie było żadnych wypadków. Zadanie jest trudniejsze w przypadku, gdy budowa jest bardzo duża i na jej placu znajdują się już jakieś wcześniej wybudowane budynki. Wszystkie nowe wykopy muszą być tak zabezpieczone, by ziemia się nie osuwała.

Zabezpieczenie wykopu przy pomocy wyprasek

wypraskiIstnieje przynajmniej kilka sposobów na to, aby zabezpieczyć wykop w odpowiedni sposób. Do różnego rodzaju wykopów stosuje się inne zabezpieczenia. Duże znaczenie ma również rodzaj gruntu, na jakim przeprowadzane są pracę. Wypraski są najlepszym i najbardziej uniwersalnym patentem na to, aby wykop został zabezpieczony w odpowiedni sposób. Można je stosować do wykopów nawet do czterdziestu metrów głębokości. Wyróżniamy trzy sposoby montażu wyprasek. Stosowany sposób montażu uzależniony jest od rodzaju gruntu. W przypadku bardzo twardej ziemi wypraski są wkładane w otwory uprzednio wywiercone przez maszyny budowlane, wyposażone w głowice wiertnicze. Jeśli mamy do czynienia z gruntem o średniej twardości, możemy wypraski wkopać w ziemie. Właśnie z tym sposobem montażu spotykamy się najczęściej z racji tego, że właśnie ten rodzaj gruntu jest najczęściej występującym. Ostatnim rodzajem montażu jest układanie wyprasek wewnątrz wykopu. Tego sposobu używa się najczęściej w przypadku bardzo sypkiego gruntu. Niezależnie od rodzaju montażu, wypraski dodatkowo są wiązane z gruntem przy pomocy kotw wykonanych z metalu.

Wyżej opisany sposób zabezpieczenia wykopów jest powszechnie stosowany już od ponad dekady i w dalszym ciągu świetnie się sprawdza. Gotowe elementy, zrobione na wymiar możemy zamówić prosto z fabryki. Zostaną one dowiezione na plac budowy. Istnieją również firmy zajmujące się zabezpieczaniem wykopów, więc nie musimy tego robić sami, możemy skorzystać z usług którejś z nich.